Borredà

Borredà

El poble de Borredà, té més de 1.200 anys d’història. Les primeres referències escrites son de l’any 834, però , probablement podríem posar-lo uns quants anys abans.

Els inicis, provenen de l’acció repobladora duta a terme pel Monestir de Ripoll ( Bressol de Catalunya), del qual en dependrà durant segles, fins a passar a mans del Bisbat de Vic.

D’aquells primers temps, tenim unes quantes joies del primer romànic, la més espectacular de les quals és ST SADURNÍ DE ROTGERS ( S. XI-XII). Hi ha però altres monuments, com la mateixa església parroquial de Sta. Maria, en el nucli urbà, o altres com Sant Martí de Boatella, o la capella de Casa Mitjana.

Aquestes arrels llunyanes, no solament a nivell d’esglésies sinó d’altres obres civils com el Pont de Roma, o nombroses cases pairals de gran relleu i vitalitat al llarg dels segles, han anat impregnant el poble i els seus habitants d’un esperit obert, molt hospitalari i molt decantat cap a la protecció de tot el patrimoni artístic – cultural, fins els nostres dies.

En resum, un poble petit, com Borredà , de 460 habitants, situat a la comarca del Berguedà, ha tingut i té vocació cultural en les diferents vessants: històrica, patrimonial, tradicional, i actual. Ser petit no impedeix programar i dur a terme una activitat cultural, atractiva pel conjunt del poble i de la gent que ens visita o hi fa estada.

Es voluntat, de tots i totes, mantenir-nos oberts i actius, per continuar fidels al llegat rebut.

 

Veiem – ne alguns dels principals trets.

-El Gall Radulf, una figura creada 26 anys enrere , sorgida de l’escut del poble on hi figura un gall, de forma similar a la que té Ripoll, d’on prové el poble. Aquest gall, ha estat motiu de grans celebracions amb trobades de colles geganteres durant un bon nombre d’anys.

– Especial atenció a la preservació i protecció de tot el llegat cultural, amb inversions importants per a la seva conservació. Sant Sadurní de Rotgers, amb l’ajut de la Diputació de Barcelona,

– La compra feta per l’Ajuntament, de CAN FONT, la casa origen del nucli urbà de Borredà.  Una casa del S. XV, antic hostal per fer parada i fonda a persones i animals de càrrega en el seu itinerari pel camí ral de Ripoll a Berga. Abandonada des de fa 30 anys, serà restaurada i destinada a usos municipals diversos encara per concretar.

– Durant molts anys s’han concedit ajuts a la rehabilitació i restauració de les cases del nucli urbà, amb respecte a l’edificació tradicional, recuperant  especialment la pedra. Així s’han restaurat 52 cases del casc antic, fins a data d’avui.

– Fa 20 anys es va implantar un servei de televisió per cable amb la doble intenció de donar millor servei televisiu, però molt especialment per l’interès en treure prop de 230 antenes, de les teulades de les cases. La fesomia  va canviar radicalment.

– Cal remarcar l’esforç per rehabilitar carrers i places, mantenint detalls històrics. En el carrer de la Font, es va preservar la font que dona nom al carrer, però també escales i abeurador pels animals de càrrega que feien el camí ral de Ripoll a Berga.  També s’ha preservat el dipòsit de la font, fet amb volta catalana, d’admirable factura.

– Els elements religiosos també formen part important del patrimoni cultural i llegat  històric del municipi com l’església de  Santa Maria  amb el seu campanar restaurat.  La col·laboració amb la parròquia  i el Bisbat de Vic han  permès  també adequar les escales i espais oberts davant i darrera de l’església on   s’hi van col·locar plantes , a tres metres d’alçada com si fossin teieres antigues.

 

– Impuls i recolzament a totes les activitats de caire cultural que duen a terme les entitats, associacions i clubs del poble. És així com al llarg de l’any, hi ha activitats d’assaig de cant coral, amb els corresponents concerts de la Coral de Borredà, o d’altres de convidades.

– La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament, d’acord amb les entitats, programa diverses activitats culturals, algun en el mateix poble i d’altres fora, aprofitant per anar a veure algun esdeveniment cultural a Barcelona o en alguna altra ciutat del país.

– El poble compta amb diverses associacions i entitats que organitzen i promouen un bon nombre d’activitats de caire cultural: tallers, exposicions, visites turístiques, col·laboració a campanyes benèfiques etc… al municipi i durant tot l’any, que poden variar en funció de l’interès i la demanda.

– Recuperació de danses i tradicions. S’està impulsant la recuperació d’algun dels balls tradicionals de Borredà, com el Ballet i Corranda, per oferir el diumenge de la Festa Major. L’antic Esbart va desaparèixer anys enrere, i ara es busca una nova generació per fer possible la seva recuperació.

– En aquest àmbit d’antigues festes, el tercer diumenge de febrer, es celebra la festa de la matança del porc, amb una exposició de tot l’instrumental que totes les grans cases pairals feien servir, en motiu d’un esdeveniment que aplegava tota la família.

– Estudis i publicacions. Es va començar per publicar un Llibre d’història de Borredà. Es va continuar amb la publicació dels Balls i Danses de Borredà. Tot seguit un llibre dedicat a Ramon Tor, gran actor i poeta, del segle passat. Un nou llibre recollí més de 120 fotos històriques del poble de Borredà, per evitar la pèrdua d’imatges úniques. S’està recollint nou material per enllaçar aquella publicació amb una de nova que cobreixi l’actual etapa. I també s’ha publicat recentment el llibret: Racons de Borredà, un recull de monuments, espais i detalls del poble, per tal que tots els visitants puguin trobar-los, en el seu recorregut pel poble.

– L’ajuntament compta amb una important col·lecció de quadres del municipi rebuts dels premis del concurs de pintura ràpida que es fa fer al municipi des del principi dels anys 70 i fins al principis dels anys 2000.

Premio Mejor Pueblo Cultural

Bck to top